Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler
01

Hytaý zawodynyň bahasy köpük diwar pir izolýasiýa edilen PU poliuretan gasynlanan sandw ...

2023-12-29
Sandwiç paneli Bu ýerde dürli sendwiç paneli PU sendwiç paneli, PIR sendwiç paneli, EPS sendwiç paneli, aýna ýüň paneli, gaýa ýüň paneli, arassa otag paneli, PU möhürlenen aýna ýüň paneli, PU möhürlenen daş ýüň sandwiç paneli tapyp bilersiňiz. Netijeli ini 400 ~ 1000 mm Paneliň galyňlygy 30, 35, 40, 50, 60, 75,100, 150, 200 mm faceerüsti listler PPGI / PPGL / Alýuminiý listler / Al-Mg-Mn garyndy metal listler / Poslamaýan polat / Alýumin folga / PVC list Polat galyňlygy 0,40 - 0,75 mm Alýuminiý listler / Al-Mg-Mn erginli metal listler 0,70 - 1,20 mm Poslamaýan polat 0,40 - 0.60 mm Adaty paneliň reňki Ak çal, Deňiz gök, Sliver çal, Dk çal, Demir çal örtük görnüşi PE / PVDF / HDP / SMP һ.б. 5) Lighteňil agram 6) Çykdajylary tygşytlamak - sendwiç paneliniň iň arzan bahasy 7) Daşky gurşawy goramak - hökümet tarapyndan ýokary derejede maslahat berilýär 8) Uly aralyk we köp ýer tygşytlamak
jikme-jiklikleri gör
01

Täze miweler üçin temperatura gözegçilik edilýän prefabrik sowadyjy sowuk otag paneli ...

2019-04-30
Täze miwe we gök önümleri saklamak üçin temperatura gözegçilik edilýän prefabrik sowadyjy sowuk otag paneli Spesifikasiýa: Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: FASEC Power 5kw-200kw Ölçegleri omöriteleşdirilen sowadyjy enjam Bitzer / Copeland kompressor, bugarýan, kondensator we ş.m. Dolandyryş ulgamy Temp, çyglylyk, awtomatik dolandyrylýan sowadyş çemeleşmesi Suw sowadylan ýa-da howa sowadylan Söwda maddasy: Iň az sargyt mukdary: 1 Bahasy: Her toplum üçin 3000-den 10000 ABŞ dollary L / C, T / T Üpjünçilik ukyby: Aýda 200,000 inedördül metr Esasy sözler: prefabrik sowadyjy, sowadyjyda, prefabrik sowuk otagda taýýarlyk Giriş: Aýratynlyklar Sowadyjy sowuk otag, sowadyjy, sowadyjy enjamlarda gezmek. Sowadyjy sowuk otag, müşderiniň talaplaryna laýyklykda islendik ululykda we temperaturada dizaýn edilip bilner. Sowadyjy sowuk otag amaly: Iýmit (et, gök önüm, miwe, süýt, içgi, derman, himiýa, elektronika we ş.m. Funksiýalar: täze saklamak. Doňdurma, çalt doňdurma. Fireangyna garşy. Kondisioner hemmesi bar. Sowadyjy sowuk otag artykmaçlygy: a. Bäsdeşlik bahasy, gowy hyzmat b. Gowy abraý, ýokary tehnologiýa. (W) * mm (H). Amerikan markasy) Bitser kompressory (Germaniýa markasy) sowadyş ulgamy: bugarýan howa sowadyjy sowadyş ulgamy: sowadyjy R404 dolandyryş ulgamy Sowuk otag ulgamy üçin aksesuarlar Salkyn otag ulgamy üçin ýagtylyk, wyklýuçatel, giňeldiş klapany we beýleki esbaplar üpjünçilik. Müşderileriň talaplaryna laýyklykda özleşdirip bileris. Sowadyjy sowuk otag: 1. Sowadyjy sowuk otag sowadyjy ulgam: Kompressor, kondensator, bugardyjy, sowadyjy. - kondensat birligi: bitzer, kopeland, manewrop, fuşeng. 2.Elektrik ulgamy: Siemens we Schneider elektrik bölekleri ýa-da başgalar. 3. Sowadyjy sowuk otag izolýasiýa paneli: 100% poliuretan izolýasiýa panelini, dykyzlygy 38 ~ 46kg / m3 ulanyň, gazka bilen, ýangyn saklaýjy, paneliň galyňlygy: 100mm ~ 200mm, paneliň giňligi 960mm 1) .Material: PU metal sahypa. 2) .Metal list: Boýalan polat list, poslamaýan polat list ýa-da başgalar. 3) .Paneliň berkligi: 75mm, 100mm, 150mm, 200mm we ş.m. 4. Sowadyjy sowuk otagyň gapysy: 1) .Saýlaw üçin gapy we süýşýän gapy. 2) .Gapmak gapy: el bilen açylan, awtomatiki we ş.m. 3). PU materialy ýörite basyş tehnologiýasy bilen ýasalan gapy tagtasy. 4) .Gap çarçuwasy: reňkli polat ýa-da poslamaýan polat. 5) .Serüsti material: gorag plyonkasy bilen reňkli polat ýa-da poslamaýan polat. Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin hünär in engineeringenerçilik hyzmatlaryny hödürleýäris. Tejribeli inerenerimiz, anketaňyz üçin iň oňat çözgüt kesgitlemäge kömek edip biler. Adaty önümlerden başga-da, ýörite programmalar üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri taýýarlamak ukybymyz bar. ABŞ Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. (FASECbuildings), sowuk otag panellerini we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek bilen meşgullanýar. Hytaý sowadyjy maşynlar pudagynda elmydama öňdebaryjy roluny saklaýardyk. FASECbuildings Hytaý sowadyjy institutynyň agzasy. Panellerimiz we sowadyjy enjamlarymyz Demirgazyk Ameirka, Günorta Amerika, Europeewropa, AU / NZ, Günorta-Gündogar Aziýa we Orta Gündogar we ş.m. ýaly dünýäde satyldy. on ýyldan gowrak zähmetden soň wagt hyzmatynda hil we gowşuryş. Häzirki wagtda iri supermarket dükanlarynda, senagat enjamlaryny synag otagynda, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, suw önümlerini lomaý satuw bazarynda, iri logistika kärhanalary ussahanasynda, howa menziliniň awiasiýa naharhanasynda, himiki biologiki dermanhana dükanynda, mal öldürmekde giňden ulanylýan dürli sowuk ammar öndürýäris. syýahatçylyk myhmanhanalary, ýyldyzly myhmanhanalar, ýokary derejeli restoranlar, açyk aragatnaşyk enjamlary otagy we beýleki pudaklar. Müşderiler bize has köp tehniki aragatnaşyk üçin gözleg iberip bilerler we şol bir wagtyň özünde beýleki önüm saýlamak üçin doňduryjy web sahypamyza girip bilerler: www.chinametalbuildings.com. Sag boluň. Käbir taslamalarymyz
jikme-jiklikleri gör
01

Integr üçin uly göwrümli temperatura gözegçilik edilýän prefabrik sowadyjy sowuk otag ...

2019-05-14
Toplumlaýyn logistiki paýlaýyş merkeziniň spesifikasiýasy: Uly göwrümli temperatura gözegçilik edilýän prefabrik sowadyjy sowuk otagyň spesifikasiýasy: Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: FASEC Power 5kw-200kw Ölçegler omöriteleşdirilen sowadyjy enjam Bitzer / Copeland kompressory, bugardyjy, kondensator we ş.m. Dolandyryş ulgamy Temp, çyglylyk Awtomatiki usulda dolandyrylýan sowadyş çemeleşmesi Suw sowadylan ýa-da howa sowadylan Söwda maddasy: Iň az sargyt mukdary: 1 Bahasy: Her toplum üçin 3000-den 10000-e çenli gaplama maglumatlary: Bölümler üçin agaç guty, paneller üçin örtülen filmler Eltip beriş wagty: Müşderiniň isleglerine görä Töleg şertleri: L / C, T / T Üpjünçilik ukyby: Aýda 200,000 inedördül metr Esasy sözler: prefabrik sowadyjy, sowadyjyda prefabrik gezelenç, prefabrik sowuk otag Giriş: Aýratynlyklar Sowadyjy sowuk otag, sowadyjy, sowadyjy enjamlarda gezmek. Sowadyjy sowuk otag, müşderiniň talaplaryna laýyklykda islendik ululykda we temperaturada dizaýn edilip bilner. Sowadyjy sowuk otag amaly: Iýmit (et, gök önüm, miwe, süýt, içgi, derman, himiýa, elektronika we ş.m. Funksiýalar: täze saklamak. Doňdurma, çalt doňdurma. Fireangyna garşy. Kondisioner hemmesi bar. Sowadyjy sowuk otag artykmaçlygy: a. Bäsdeşlik bahasy, gowy hyzmat b. Gowy abraý, ýokary tehnologiýa. (W) * mm (H). Amerikan markasy) Bitser kompressory (Germaniýa markasy) sowadyş ulgamy: bugarýan howa sowadyjy sowadyş ulgamy: sowadyjy R404 dolandyryş ulgamy Sowuk otag ulgamy üçin aksesuarlar Salkyn otag ulgamy üçin ýagtylyk, wyklýuçatel, giňeldiş klapany we beýleki esbaplar üpjünçilik. Müşderileriň talaplaryna laýyklykda özleşdirip bileris. Sowadyjy sowuk otag: 1. Sowadyjy sowuk otag sowadyjy ulgam: Kompressor, kondensator, bugardyjy, sowadyjy. - kondensat birligi: bitzer, kopeland, manewrop, fuşeng. 2.Elektrik ulgamy: Siemens we Schneider elektrik bölekleri ýa-da başgalar. 3. Sowadyjy sowuk otag izolýasiýa paneli: 100% poliuretan izolýasiýa panelini, dykyzlygy 38 ~ 46kg / m3 ulanyň, gazka bilen, ýangyn saklaýjy, paneliň galyňlygy: 100mm ~ 200mm, paneliň giňligi 960mm 1) .Material: PU metal sahypa. 2) .Metal list: Boýalan polat list, poslamaýan polat list ýa-da başgalar. 3) .Paneliň berkligi: 75mm, 100mm, 150mm, 200mm we ş.m. 4. Sowadyjy sowuk otagyň gapysy: 1) .Saýlaw üçin gapy we süýşýän gapy. 2) .Gapmak gapy: el bilen açylan, awtomatiki we ş.m. 3). PU materialy ýörite basyş tehnologiýasy bilen ýasalan gapy tagtasy. 4) .Gap çarçuwasy: reňkli polat ýa-da poslamaýan polat. 5) .Serüsti material: gorag plyonkasy bilen reňkli polat ýa-da poslamaýan polat. Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin hünär in engineeringenerçilik hyzmatlaryny hödürleýäris. Tejribeli inerenerimiz, anketaňyz üçin iň oňat çözgüt kesgitlemäge kömek edip biler. Adaty önümlerden başga-da, ýörite programmalar üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri taýýarlamak ukybymyz bar. ABŞ Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. (FASECbuildings), sowuk otag panellerini we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek bilen meşgullanýar. Hytaý sowadyjy maşynlar pudagynda elmydama öňdebaryjy roluny saklaýardyk. FASECbuildings Hytaý sowadyjy institutynyň agzasy. Panellerimiz we sowadyjy enjamlarymyz Demirgazyk Ameirka, Günorta Amerika, Europeewropa, AU / NZ, Günorta-Gündogar Aziýa we Orta Gündogar we ş.m. ýaly dünýäde satyldy. on ýyldan gowrak zähmetden soň wagt hyzmatynda hil we gowşuryş. Häzirki wagtda iri supermarket dükanlarynda, senagat enjamlaryny synag otagynda, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, suw önümlerini lomaý satuw bazarynda, iri logistika kärhanalary ussahanasynda, howa menziliniň awiasiýa naharhanasynda, himiki biologiki dermanhana dükanynda, mal öldürmekde giňden ulanylýan dürli sowuk ammar öndürýäris. syýahatçylyk myhmanhanalary, ýyldyzly myhmanhanalar, ýokary derejeli restoranlar, açyk aragatnaşyk enjamlary otagy we beýleki pudaklar. Müşderiler bize has köp tehniki aragatnaşyk üçin gözleg iberip bilerler we şol bir wagtyň özünde beýleki önüm saýlamak üçin doňduryjy web sahypamyza girip bilerler: www.chinametalbuildings.com. Sag boluň. Käbir taslamalarymyz
jikme-jiklikleri gör
01

Gök önümler üçin doly awtomatiki gözegçilik sowuk ammar gurluşygy we ...

2019-04-30
Ösümlik we miwe iýmitlerini doňdurmak üçin doly awtomatiki gözegçilik ammar gurluşygy spesifikasiýasy: Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: FASEC görnüşi poliuretan sandwiç panelleri Galyňlygy 50,75,100,120,150,200mm Ulanyş sowuk otagy / Gurluşyk izolýasiýasy ýangyn saklaýjy B1 / B2 Kepilnama: ISO9001: 2008 Söwda maddasy: Iň az sargyt mukdary: 100m2 Bahasy: m2 üçin 20-40 dollar ABŞ-nyň gaplaýyş maglumatlary: Her panelde örtülen filmler we kagyz kagyzy Eltip beriş wagty: Müşderiniň isleglerine görä Töleg şertleri: L / C, T / T üpjünçilik ukyby: 200,000 inedördül metr aýda esasy sözler: sowuk ammar, sowuk ammar otagy, sowuk ammar gurluşygy, gök önüm sowuk ammar, miweli sowuk ammar Giriş: Sowuk ammar gurluşygy 1. Gurluşyk çykdajylaryny azaltmak üçin ýeterlik agram. 2. simpleönekeý gurnama sebäpli gurluşyk taslamasynda wagt tygşytlanyp bilner. 3. Panelleriň iki poliester ýadrosy hem ýangyna garşydyr we degişli standartlara doly laýyk gelýär. 4. specialörite örtük bilen oňat çydamlylyk, reňkli örtülen poladyň kepilligi 10-15 ýyl; panelleriň ömri her 10 ýyldan polat listde spreý reňkli antirust bilen 35 ýyla çenli bolup biler. 5. Öz islegiňiz üçin giň material: polistirol we poliuretan we ş.m. Bu material pes ýylylyk koeffisiýentine eýe we yssy ýa-da sowuk temperatura izolýasiýasy üçin ajaýyp. 6. 40-50 desibele çenli gowy ses izolýasiýasy. 7. Metbugat polatdan ýasalan gyralary bar we paneller dürli reňklerde bar. Gurluşyk materiallarynyň dürli görnüşleri üçin talaplara laýyk gelýär we owadan we owadan. 8. specialörite dizaýnlar üçin amatly, sebäbi emele getirmek we kesmek aňsat. Sowuk otagyň reňkli polat panelleri Galyňlygy: 0.40mm, 0.43mm, 0.45mm, 0.48mm, 0.50mm Gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetli poliuretan sendwiç materialy, daşarky plastinka reňkli polat panellerden ýasalyp, ýylylyk geçirişini azaldyp biler. içerki we daşarky temperatura tapawudyna we sowuk saklaýyş we sowadyjy ulgamyň iň ýokary güýjüne ýetdi. Sowuk otag Poslamaýan polatdan ýasalan paneller Galyňlygy: 0,40 mm-den 0,8 mm çenli gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetli poliuretan sendwiç materialy, poslamaýan polat sendwiç tagtasy poslamaýan polatdan ýasalýar, bu içerki we daşarky temperatura tapawudy sebäpli ýylylyk geçirişini azaldyp biler. we sowadyjy we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligine ýetdi. Antiskid alýumin panelleri (gatda ulanylýar) Galyňlygy: 2mm, 3mm, 3mm, 4mm gowy termiki izolýasiýa häsiýetli poliuretan antiskid alýumin panellerinden ýasalan sendwiç materialydyr. Içerki we daşarky temperatura tapawudy sebäpli ýüze çykýan ýylylyk geçirişini azaldyp biler. Sowadyjy we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligine ýetildi. Alýumin zynjyr panelleri Gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetine eýe bolan poliuretan sendwiç materialy, daşy içerki we daşarky temperatura tapawudy sebäpli ýylylyk geçirişini azaldyp bilýän nagyşly alýumin plastinkadan ýasalýar. Sowadyjy we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligine ýetdi. Galvanizli list panelleri Gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetine eýe bolan poliuretan sendwiç materialy, daşy bolsa içerki we daşarky temperatura tapawudy sebäpli ýylylyk geçirişini azaldyp bilýän Galvaniz list panellerinden ýasalýar. Sowadyjy we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligine ýetdi. Sowuk otag panelleriniň synag maglumatlary Synag elementi Döwlet tarapyndan kesgitlenen standart Zawodyň gözleg maglumatlarynyň dykyzlygy Kg / m³ 40 +/- 2 40.91 gysyjy güýç kpa ≥160 170 malylylyk geçirijiligi W / (mk) ≤0.024 0.021 Birleşýän güýç Mpa > 0.100 0.145 Bükme çydamlylygy mm ≤8.80 5.92 Güýçli taraplarymyz: cold 20 ýyldan gowrak sowuk otag paneline üns beriň. Önümlerimizi ýatdan ýasaýarys. ● Güýçli gözleg we barlag bölümi laýyk dizaýna we ajaýyp hiline göz ýetiriň. Q Gaty QC önümiň hiline göz ýetiriň. ● 24 sagat onlaýn hyzmat. ● efficiencyokary netijelilik toparynyň işi. US ABŞ Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. hakda OEM hyzmatyny beriň. (FASECbuildings), sowuk otag panellerini we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek bilen meşgullanýar. Hytaý sowadyjy maşynlar pudagynda elmydama öňdebaryjy roluny saklaýardyk. FASECbuildings Hytaý sowadyjy institutynyň agzasy. Panellerimiz we sowadyjy enjamlarymyz Demirgazyk Ameirka, Günorta Amerika, Europeewropa, AU / NZ, Günorta-Gündogar Aziýa we Orta Gündogar we ş.m. ýaly dünýäde satyldy. on ýyldan gowrak zähmetden soň wagt hyzmatynda hil we gowşuryş. Häzirki wagtda iri supermarket dükanlarynda, senagat enjamlaryny synag otagynda, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, suw önümlerini lomaý satuw bazarynda, iri logistika kärhanalary ussahanasynda, howa menziliniň awiasiýa naharhanasynda, himiki biologiki dermanhana dükanynda, mal öldürmekde giňden ulanylýan dürli sowuk ammar öndürýäris. syýahatçylyk myhmanhanalary, ýyldyzly myhmanhanalar, ýokary derejeli restoranlar, açyk aragatnaşyk enjamlary otagy we beýleki pudaklar. Müşderiler bize has köp tehniki aragatnaşyk üçin gözleg iberip bilerler we şol bir wagtyň özünde beýleki önüm saýlamak üçin doňduryjy web sahypamyza girip bilerler: www.chinametalbuildings.com. Sag boluň.
jikme-jiklikleri gör
01

Senagat PU Sandwiç paneli Sowuk ammar eti üçin gurluşyk we ...

2019-05-14
Senagat PU Sandwiç paneli Sowuk ammar ammary we et we deňiz iýmit ammary üçin spesifikasiýa: Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: FASEC görnüşi poliuretan sandwiç panelleriniň galyňlygy 50,75,100,120,150,200mm Ulanyş sowuk otagy / Gurluşyk izolýasiýasy ýangyn saklaýjy B1 / B2 şahadatnamasy: ISO900 . Aýda ölçegler Esasy sözler: sowuk ammar, sowuk ammar, sowuk ammar gurluşygy, gök önüm sowuk ammar, miweli sowuk ammar Giriş: Sowuk ammar gurluşygy 1. Gurluşyk çykdajylaryny azaltmak üçin ýeterlik ýeňil agram. 2. simpleönekeý gurnama sebäpli gurluşyk taslamasynda wagt tygşytlanyp bilner. 3. Panelleriň iki poliester ýadrosy hem ýangyna garşydyr we degişli standartlara doly laýyk gelýär. 4. specialörite örtük bilen oňat çydamlylyk, reňkli örtülen poladyň kepilligi 10-15 ýyl; panelleriň ömri her 10 ýyldan polat listde spreý reňkli antirust bilen 35 ýyla çenli bolup biler. 5. Öz islegiňiz üçin giň material: polistirol we poliuretan we ş.m. Bu material pes ýylylyk koeffisiýentine eýe we yssy ýa-da sowuk temperatura izolýasiýasy üçin ajaýyp. 6. 40-50 desibele çenli gowy ses izolýasiýasy. 7. Metbugat polatdan ýasalan gyralary bar we paneller dürli reňklerde bar. Gurluşyk materiallarynyň dürli görnüşleri üçin talaplara laýyk gelýär we owadan we owadan. 8. specialörite dizaýnlar üçin amatly, sebäbi emele getirmek we kesmek aňsat. Sowuk otag reňkli polat panellerGalyňlygy: 0.40mm, 0.43mm, 0.45mm, 0.48mm, 0.50mm Gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetli poliuretan sendwiç materialy, daşarky plastinka reňkli polat panellerden ýasalyp, ýylylyk geçirişini azaldyp biler. içerki we daşarky temperatura tapawudy, sowuk saklaýyş we sowadyjy ulgamyň iň ýokary güýjüne ýetdi. Sowuk otag Poslamaýan polatdan ýasalan paneller Galyňlygy: 0,40 mm-den 0.8mm. Gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetli poliuretan sendwiç materialy, poslamaýan polat sendwiç tagtasy poslamaýan polatdan ýasalýar, bu içerki we daşarky temperatura tapawudy sebäpli ýylylyk geçirişini azaldyp biler, we sowadyjy we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligine ýetdi. Antiskid alýumin panelleri (gatda ulanylýar) Galyňlygy: 2mm, 3mm, 3mm, 4mmPolýuretan gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetine eýe, antiskid alýumin panellerinden ýasalan sendwiç materialydyr. Içerki we daşarky temperatura tapawudy sebäpli ýüze çykýan ýylylyk geçirişini azaldyp biler. Sowadyjy we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligine ýetildi. Alýumin zynjyr panelleri Gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetine eýe bolan poliuretan sendwiç materialy, daşy içerki we daşarky temperatura tapawudy sebäpli ýylylyk geçirişini azaldyp bilýän nagyşly alýumin plastinkadan ýasalýar. Sowadyjy we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligine ýetdi. Galvanizli list panelleri Gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetine eýe bolan poliuretan sendwiç materialy, daşy bolsa içerki we daşarky temperatura tapawudy sebäpli ýylylyk geçirişini azaldyp bilýän Galvaniz list panellerinden ýasalýar. Sowadyjy we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligine ýetdi. Sowuk otag panelleriniň synag maglumatlary Synag elementi Döwlet tarapyndan kesgitlenen standart Zawodyň gözleg maglumatlarynyň dykyzlygy Kg / m³ 40 +/- 2 40.91 gysyjy güýç kpa ≥160 170 malylylyk geçirijiligi W / (mk) ≤0.024 0.021 Birleşýän güýç Mpa > 0.100 0.145 Bükme çydamlylygy mm ≤8.80 5.92 Güýçli taraplarymyz: cold 20 ýyldan gowrak sowuk otag paneline üns beriň. Önümlerimizi ýatdan ýasaýarys. ● Güýçli gözleg we barlag bölümi laýyk dizaýna we ajaýyp hiline göz ýetiriň. Q Gaty QC önümiň hiline göz ýetiriň. ● 24 sagat onlaýn hyzmat. ● efficiencyokary netijelilik toparynyň işi. US ABŞ Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. hakda OEM hyzmatyny beriň. (FASECbuildings), sowuk otag panellerini we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek bilen meşgullanýar. Hytaý sowadyjy maşynlar pudagynda elmydama öňdebaryjy roluny saklaýardyk. FASECbuildings Hytaý sowadyjy institutynyň agzasy. Panellerimiz we sowadyjy enjamlarymyz Demirgazyk Ameirka, Günorta Amerika, Europeewropa, AU / NZ, Günorta-Gündogar Aziýa we Orta Gündogar we ş.m. ýaly dünýäde satyldy. on ýyldan gowrak zähmetden soň wagt hyzmatynda hil we gowşuryş. Häzirki wagtda iri supermarket dükanlarynda, senagat enjamlaryny synag otagynda, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, suw önümlerini lomaý satuw bazarynda, iri logistika kärhanalary ussahanasynda, howa menziliniň awiasiýa naharhanasynda, himiki biologiki dermanhana dükanynda, mal öldürmekde giňden ulanylýan dürli sowuk ammar öndürýäris. syýahatçylyk myhmanhanalary, ýyldyzly myhmanhanalar, ýokary derejeli restoranlar, açyk aragatnaşyk enjamlary otagy we beýleki pudaklar. Müşderiler bize has köp tehniki aragatnaşyk üçin gözleg iberip bilerler we şol bir wagtyň özünde beýleki önüm saýlamak üçin doňduryjy web sahypamyza girip bilerler: www.chinametalbuildings.com. Sag boluň.
jikme-jiklikleri gör
01

Izolýasiýa doňdurylan süýşýän gapy sowuk otagly aýna gapy, gysgyçly swing enjamy f ...

2019-04-30
Izolýasiýa doňdurylan süýşýän gapy Sowuk saklamak üçin gysgyçly enjamly sowuk otag aýna gapy spesifikasiýa: Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: FASEC Ölçegleri izedöriteleşdirilen ululygy galyňlygy 100mm / 150mm we ş.m. Ak gyzdyryjy sim 220V / 380V ýa-da ýerli naprýa .eniýe boýunça reňk Söwda maddasy: Sargytlaryň iň pes mukdary: 1 Bahasy: Gurnama üçin 50000-den 5000 ABŞ dollary Aý Esasy sözler: Sowuk otagyň gapysy, süýşýän gapy, doňan süýşýän gapy, aýna gapy, halkaly gapy, swing gapy, sowuk otag aýna gapy, sowuk ammar gapy, doňduryjy gapy. Giriş: Çalt jikme-jiklikler: Sowuk otag Gaçmak ulgamy bilen süýşýän gapy, sizi howpsuz saklaň. Gowy möhürlemek we izolýasiýa öndürijiligi, çykdajylaryňyzy tygşytlaň. Işlemek aňsat we uzak ömri. Alýumin garyndysy ýa-da poslamaýan polat, berk we güýçli. Sowuk otag / sowuk aýna görnüşindäki elementler Sowuk otag / sowuk ammar üçin Ölçeg izedöriteleşdirilen ölçeg panelleri Sowuk otag PU panelleri ýa-da izolýasiýa edilen aýna gapylar ingapylan gapy, swing gapy, süýşýän gapy Galyňlygy 100mm, 150mm Gurluş katalogy Berlen paneller list, poslamaýan list, alýumin list Tehniki goldaw Tehniki enjamlar gurmak üçin iberilip bilner Gapylarymyz Sowuk ammar gapy görnüşleri: 1). Swing gapy we Süýşýän gapy bar. 2). Swing gapy: El bilen, awtomatiki elýeterli we ş.m.). Specialörite basyş tehnologiýasy PU materialy bilen ýasalan gapy paneli. 4). Gapynyň çarçuwasy: reňkli polat ýa-da poslamaýan polat. 5). Ateryladyjy we anti-ýapyk ulgam bilen. Salgyly gapylar bir ýaprak ýa-da goşa ýaprak, bir-biriniň üstünden düşmek ýa-da ýuwulmak ýaly dürli görnüşlidir. Bu gapylar daşarky tarapa çepe ýa-da saga hemişe açykdyr. PANEL BIRLEŞIGI * Sowuk otag bilen berk we berk gurmak üçin kamera gulply dizaýn berkidiji * Silikon jeli, sowuk otagdan sowuk howa syzmazlygy üçin ajaýyp möhürlenmegi üpjün etmek üçin her sandwiç paneliniň bilelikdäki bölekleriniň sowuk otagynyň gapy panelinde ulanylýar ýa-da Iň oňat sowadyjy we doňdurylan ammar netijesi üçin PU izolýasiýa paneliniň içindäki çyglylyk ABŞ hakda Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. (FASECbuildings), sowuk otag panellerini we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek bilen meşgullanýar. Hytaý sowadyjy maşynlar pudagynda elmydama öňdebaryjy roluny saklaýardyk. FASECbuildings Hytaý sowadyjy institutynyň agzasy. Panellerimiz we sowadyjy enjamlarymyz Demirgazyk Ameirka, Günorta Amerika, Europeewropa, AU / NZ, Günorta-Gündogar Aziýa we Orta Gündogar we ş.m. ýaly dünýäde satyldy. on ýyldan gowrak zähmetden soň wagt hyzmatynda hil we gowşuryş. Häzirki wagtda iri supermarket dükanlarynda, senagat enjamlaryny synag otagynda, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, suw önümlerini lomaý satuw bazarynda, iri logistika kärhanalary ussahanasynda, howa menziliniň awiasiýa naharhanasynda, himiki biologiki dermanhana dükanynda, mal öldürmekde giňden ulanylýan dürli sowuk ammar öndürýäris. syýahatçylyk myhmanhanalary, ýyldyzly myhmanhanalar, ýokary derejeli restoranlar, açyk aragatnaşyk enjamlary otagy we beýleki pudaklar. Müşderiler has köp tehniki aragatnaşyk üçin gözleg iberip bilerler we şol bir wagtyň özünde beýleki önüm saýlamak üçin doňduryjy web sahypamyza girip bilerler: www.Chinametalbuildings.com. Sag boluň. Sowuk otagymyzyň gapy taslamasynyň käbir mysallary:
jikme-jiklikleri gör
01

Senagat ýangyna çydamly sowuk otagyň gysgyçly enjamy bilen süýşýän gapy ...

2019-05-14
Senagat otuna çydamly sowuk otag Sowuk otag üçin gysgyçly enjam bilen süýşýän gapy: Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý markasynyň ady: FASEC Ölçegleri Ölçegli galyňlygy 100mm / 150mm we ş.m. Ak gyzdyryjy simiň reňkini 220V / 380V madda: Iň az sargyt mukdary: 1 Bahasy: Her toplum üçin 500-5000 ABŞ dollary Açar sözler: Sowuk otagyň gapysy, süýşýän gapy, doňan süýşýän gapy, aýna gapy, halkaly gapy, swing gapy, sowuk otag aýna gapy, sowuk ammar gapy, doňduryjy gapy. Giriş: Çalt jikme-jiklikler: Sowuk otag Gaçmak ulgamy bilen süýşýän gapy, sizi howpsuz saklaň. Gowy möhürlemek we izolýasiýa öndürijiligi, çykdajylaryňyzy tygşytlaň. Işlemek aňsat we uzak ömri. Alýumin garyndysy ýa-da poslamaýan polat, berk we güýçli. Sowuk otag / sowuk aýna görnüşindäki elementler Sowuk otag / sowuk ammar üçin Ölçeg izedöriteleşdirilen ölçeg panelleri Sowuk otag PU panelleri ýa-da izolýasiýa edilen aýna gapylar ingapylan gapy, swing gapy, süýşýän gapy Galyňlygy 100mm, 150mm Gurluş katalogy Berlen paneller list, poslamaýan list, alýumin list Tehniki goldaw Tehniki enjamlar gurmak üçin iberilip bilner Gapylarymyz Sowuk ammar gapy görnüşleri: 1). Swing gapy we Süýşýän gapy bar. 2). Swing gapy: El bilen, awtomatiki elýeterli we ş.m.). Specialörite basyş tehnologiýasy PU materialy bilen ýasalan gapy paneli. 4). Gapynyň çarçuwasy: reňkli polat ýa-da poslamaýan polat. 5). Ateryladyjy we anti-ýapyk ulgam bilen. Salgyly gapylar bir ýaprak ýa-da goşa ýaprak, bir-biriniň üstünden düşmek ýa-da ýuwulmak ýaly dürli görnüşlidir. Bu gapylar daşarky tarapa çepe ýa-da saga hemişe açykdyr. PANEL BIRLEŞIGI * Sowuk otag bilen berk we berk gurmak üçin kamera gulply dizaýn berkidiji * Silikon jeli, sowuk otagdan sowuk howa syzmazlygy üçin ajaýyp möhürlenmegi üpjün etmek üçin her sandwiç paneliniň bilelikdäki bölekleriniň sowuk otagynyň gapy panelinde ulanylýar ýa-da Iň oňat sowadyjy we doňdurylan ammar netijesi üçin PU izolýasiýa paneliniň içindäki çyglylyk ABŞ hakda Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. (FASECbuildings), sowuk otag panellerini we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek bilen meşgullanýar. Hytaý sowadyjy maşynlar pudagynda elmydama öňdebaryjy roluny saklaýardyk. FASECbuildings Hytaý sowadyjy institutynyň agzasy. Panellerimiz we sowadyjy enjamlarymyz Demirgazyk Ameirka, Günorta Amerika, Europeewropa, AU / NZ, Günorta-Gündogar Aziýa we Orta Gündogar we ş.m. ýaly dünýäde satyldy. on ýyldan gowrak zähmetden soň wagt hyzmatynda hil we gowşuryş. Häzirki wagtda iri supermarket dükanlarynda, senagat enjamlaryny synag otagynda, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, suw önümlerini lomaý satuw bazarynda, iri logistika kärhanalary ussahanasynda, howa menziliniň awiasiýa naharhanasynda, himiki biologiki dermanhana dükanynda, mal öldürmekde giňden ulanylýan dürli sowuk ammar öndürýäris. syýahatçylyk myhmanhanalary, ýyldyzly myhmanhanalar, ýokary derejeli restoranlar, açyk aragatnaşyk enjamlary otagy we beýleki pudaklar. Müşderiler has köp tehniki aragatnaşyk üçin gözleg iberip bilerler we şol bir wagtyň özünde beýleki önüm saýlamak üçin doňduryjy web sahypamyza girip bilerler: www.Chinametalbuildings.com. Sag boluň. Sowuk otagymyzyň gapy taslamasynyň käbir mysallary:
jikme-jiklikleri gör
01

Mini gök önüm sowadyjy ammar Sowuk ammar in engineeringenerleri ...

2019-04-30
Mini gök önüm sowadyjy ammar otagy Tohum dänesini sowatmak üçin sowuk ammar gurluşygy: Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: FASEC Power 5kw-200kw Ölçegleri omöriteleşdirilen sowadyjy enjam Bitzer / Copeland kompressor, bugarýan, kondensator we ş.m. Dolandyryş ulgamy Temp, çyglylyk Awtomatiki usulda dolandyrylýan sowadyş çemeleşmesi Suw sowadylan ýa-da howa sowadylan Söwda maddasy: Iň az sargyt mukdary: 1 Bahasy: toplumy üçin 3000-30000 ABŞ dollary : Birnäçe sagadyň içinde 35 ° C! Harytlaryňyzy uzak möhletli ýagdaýda saklaň! Iň oňat izolýasiýa operasiýa çykdajylaryny tygşytlap biler! Netijeli sowadyjy bölümler çalt sowatmak effektine ýetýärler! Düşündiriş: Talaplaryňyz üçin iň oňat çözgüt dizaýn ediň! 1. Temperatura diapazony: -15 ℃ ~ -35 ℃ 2. Saklaýan önümler: iýmit, derman, derman serişdesi, himiki çig mal we ş.m. Sowuk otagyň ululygy Iýmit we temperatura gapy görnüşi we ululyk kompressory 2x2x2.5m Miwe, + 5C dereje Gapy gapy 0.8x1. 8m 1HP Embraco 10x5x3m Doňdurylan et, -20C dereje Süýşýän gapy 2.2x2.5m 28HP Bitzer 30x20x5m Deňiz önümleri, -25C dereje Süýşýän gapy 3x3.5m 4x23HP kompressor raf Kondensasiýa bölümi: 1) Asyl täze Bitzer kompressory, Gaz R404A, R507 we ş.m. Dünýä belli marka komponentleri: Schneider, Emerson, Castel we ş.m. 3) Syzdyrmalar ýok, önümçiligiň üsti bilen 2.8MPa basyş synagy, ajaýyp ussatlyk 4) Energiýa tygşytlaýyş dizaýny Howa sowadyjy kondensator: 1) Kabinet plastmassa pürküji, poslama garşy 2) polat plastinka; Alýumin zynjyrlary bilen mehaniki taýdan giňeldilen turbalar; Daşarky janköýerler; has gowy ýylylyk geçirijisi we çydamly 3) 2.8MPa gaz basyşynda synag edildi, bolup biläýjek syzma ýok 4) Azot turba ulgamyndaky ähli hapalanmagy öçürýär, ömrüň uzak bolmagyny üpjün edýär Standart bugarýan enjam: 1) Magnalium poladyň kabinasy, poslama garşy 2) Fin giňişligi: 4,5mm, 6.0mm we 9.0mm 3) Poslamaýan polat gyzdyryjy, deň derejede erişdirme Sowuk otag otagy Ölçegi mm (L) * mm (W) * mm (H) (omöriteleşdirilen) Temperatura diapazony -15 ℃ ~ -35 el Panel Sowuk otag izolýasiýa materialy: galyňlygy 150 mm ýa-da 200 mm galyňlykdaky poliuretan Gapy görnüşli halkaly gapy ýa-da süýşýän gapy sowadyş ulgamy: Kompressor Copeland kompressory (Amerikan markasy) Bitzer kompressor (Germaniýa markasy) sowadyş ulgamy: bugarýan howa sowadyjy sowadyş ulgamy: sowadyjy R404 dolandyryş ulgamy Güýç dolandyryş gutusy Salkyn otag ulgamy üçin esbaplar Lightagtylyk, wyklýuçatel, giňeldiş klapany we salkyn otag ulgamy üçin beýleki esbaplar Müşderi hyzmaty Ömürboýy tehniki goldaw we esbaplar. ABŞ Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. (FASECbuildings), sowuk otag panellerini we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek bilen meşgullanýar. Hytaý sowadyjy maşynlar pudagynda elmydama öňdebaryjy roluny saklaýardyk. FASECbuildings Hytaý sowadyjy institutynyň agzasy. Panellerimiz we sowadyjy enjamlarymyz Demirgazyk Ameirka, Günorta Amerika, Europeewropa, AU / NZ, Günorta-Gündogar Aziýa we Orta Gündogar we ş.m. ýaly dünýäde satyldy. on ýyldan gowrak zähmetden soň wagt hyzmatynda hil we gowşuryş. Häzirki wagtda iri supermarket dükanlarynda, senagat enjamlaryny synag otagynda, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, suw önümlerini lomaý satuw bazarynda, iri logistika kärhanalary ussahanasynda, howa menziliniň awiasiýa naharhanasynda, himiki biologiki dermanhana dükanynda, mal öldürmekde giňden ulanylýan dürli sowuk ammar öndürýäris. syýahatçylyk myhmanhanalary, ýyldyzly myhmanhanalar, ýokary derejeli restoranlar, açyk aragatnaşyk enjamlary otagy we beýleki pudaklar. Müşderiler bize has köp tehniki aragatnaşyk üçin gözleg iberip bilerler we şol bir wagtyň özünde beýleki önüm saýlamak üçin doňduryjy web sahypamyza girip bilerler: www.chinametalbuildings.com. Sag boluň. Sowuk ammar in engineeringenerçilik taslamamyzyň käbir mysallary:
jikme-jiklikleri gör
01

Sowuk otagda miweler üçin sowuk ammar in Engineeringenerçilik gurluşygy ...

2019-05-14
Sowuk otagda sowuk miweler we gök önümler üçin sowuk ammar gurluşygy spesifikasiýasy: Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: FASEC Power 5kw-200kw Ölçegleri omöriteleşdirilen sowadyjy enjam Bitzer / Kopeland kompressory, bugardyjy, kondensator we ş.m. Dolandyryş ulgamy Temp, çyglylyk Awtomatiki usulda dolandyrylýan sowadyş çemeleşmesi Suw sowadylan ýa-da howa sowadylan Söwda maddasy: Iň az sargyt mukdary: 1 Bahasy: toplumy üçin 3000-30000 ABŞ dollary : Birnäçe sagadyň içinde 35 ° C! Harytlaryňyzy uzak möhletli ýagdaýda saklaň! Iň oňat izolýasiýa operasiýa çykdajylaryny tygşytlap biler! Netijeli sowadyjy bölümler çalt sowatmak effektine ýetýärler! Düşündiriş: Talaplaryňyz üçin iň oňat çözgüt dizaýn ediň! 1. Temperatura diapazony: -15 ℃ ~ -35 ℃ 2. Saklaýan önümler: iýmit, derman, derman serişdesi, himiki çig mal we ş.m. Sowuk otagyň ululygy Iýmit we temperatura gapy görnüşi we ululyk kompressory 2x2x2.5m Miwe, + 5C dereje Gapy gapy 0.8x1. 8m 1HP Embraco 10x5x3m Doňdurylan et, -20C dereje Süýşýän gapy 2.2x2.5m 28HP Bitzer 30x20x5m Deňiz önümleri, -25C dereje Süýşýän gapy 3x3.5m 4x23HP kompressor raf Kondensasiýa bölümi: 1) Asyl täze Bitzer kompressory, Gaz R404A, R507 we ş.m. Dünýä belli marka komponentleri: Schneider, Emerson, Castel we ş.m. 3) Syzdyrmalar ýok, önümçiligiň üsti bilen 2.8MPa basyş synagy, ajaýyp ussatlyk 4) Energiýa tygşytlaýyş dizaýny Howa sowadyjy kondensator: 1) Kabinet plastmassa pürküji, poslama garşy 2) polat plastinka; Alýumin zynjyrlary bilen mehaniki taýdan giňeldilen turbalar; Daşarky janköýerler; has gowy ýylylyk geçirijisi we çydamly 3) 2.8MPa gaz basyşynda synag edildi, bolup biläýjek syzma ýok 4) Azot turba ulgamyndaky ähli hapalanmagy öçürýär, ömrüň uzak bolmagyny üpjün edýär Standart bugarýan enjam: 1) Magnalium poladyň kabinasy, poslama garşy 2) Fin giňişligi: 4,5mm, 6.0mm we 9.0mm 3) Poslamaýan polat gyzdyryjy, deň derejede erişdirme Sowuk otag otagy Ölçegi mm (L) * mm (W) * mm (H) (omöriteleşdirilen) Temperatura diapazony -15 ℃ ~ -35 el Panel Sowuk otag izolýasiýa materialy: galyňlygy 150 mm ýa-da 200 mm galyňlykdaky poliuretan Gapy görnüşli halkaly gapy ýa-da süýşýän gapy sowadyş ulgamy: Kompressor Copeland kompressory (Amerikan markasy) Bitzer kompressor (Germaniýa markasy) sowadyş ulgamy: bugarýan howa sowadyjy sowadyş ulgamy: sowadyjy R404 dolandyryş ulgamy Güýç dolandyryş gutusy Salkyn otag ulgamy üçin esbaplar Lightagtylyk, wyklýuçatel, giňeldiş klapany we salkyn otag ulgamy üçin beýleki esbaplar Müşderi hyzmaty Ömürboýy tehniki goldaw we esbaplar. ABŞ Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. (FASECbuildings), sowuk otag panellerini we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek bilen meşgullanýar. Hytaý sowadyjy maşynlar pudagynda elmydama öňdebaryjy roluny saklaýardyk. FASECbuildings Hytaý sowadyjy institutynyň agzasy. Panellerimiz we sowadyjy enjamlarymyz Demirgazyk Ameirka, Günorta Amerika, Europeewropa, AU / NZ, Günorta-Gündogar Aziýa we Orta Gündogar we ş.m. ýaly dünýäde satyldy. on ýyldan gowrak zähmetden soň wagt hyzmatynda hil we gowşuryş. Häzirki wagtda iri supermarket dükanlarynda, senagat enjamlaryny synag otagynda, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, suw önümlerini lomaý satuw bazarynda, iri logistika kärhanalary ussahanasynda, howa menziliniň awiasiýa naharhanasynda, himiki biologiki dermanhana dükanynda, mal öldürmekde giňden ulanylýan dürli sowuk ammar öndürýäris. syýahatçylyk myhmanhanalary, ýyldyzly myhmanhanalar, ýokary derejeli restoranlar, açyk aragatnaşyk enjamlary otagy we beýleki pudaklar. Müşderiler bize has köp tehniki aragatnaşyk üçin gözleg iberip bilerler we şol bir wagtyň özünde beýleki önüm saýlamak üçin doňduryjy web sahypamyza girip bilerler: www.chinametalbuildings.com. Sag boluň. Sowuk ammar in engineeringenerçilik taslamamyzyň käbir mysallary:
jikme-jiklikleri gör
01

Doňduryjy sowadyjyda we partlaýjy doňduryjy sowuk otagda gün ulgamy gutusy ammary w ...

2019-05-14
PU Sandwiç panelleri bilen Gün ulgamy gutusy saklaýjy ýöriş ulgam Temp, çyglylyk, eriş awto-dolandyrylýan sowadyş çemeleşmesi Suw sowadylan ýa-da howa sowadylan Söwda maddasy: Iň az sargyt mukdary: 1 Bahasy: toplumy üçin 3000-30000 ABŞ dollary Töleg şertleri: L / C, T / T Üpjünçilik ukyby: Aýda 200 000 inedördül metr Esasy sözler: Doňduryjyda, sowadyjyda, doňduryjy panelde, sowadyjy panelde, sowadyjyda we doňduryjyda gezmek, sowuk otagda gezmek, sowukda gezmek Giriş: Walk sowadyjyda we doňduryjyda 1. Durnukly öndürijilik 2. Iň gowy 10 marka 3. Uzyn täzelenme wagty 4. Daşary ýurtlardan getirilýän bölekler Aýratynlyklary: 1. Temperatura diapazony: 2 ℃ ~ + 10 all hemmesi bar 2. Ölçegi: Düzeltmek 3. Funksiýalar: Täze- saklaň, doňduryň, çalt doňdurma, ýangyna garşy, partlama garşy, kondisioner bar 4. Gowy öndürijilik, pes ses we ýokary ygtybarlylyk 5. Dünýä belli marka sowadyjy enjamlar, uzak ulanylyş siklini kepillendirýär. 6. Awtomatiki ýokary takyklyk sanly gözegçilik ediji ýokary netijelilik bilen işlemek aňsat. 7. Düzülip bilinýän içerdäki temperatura 30% -e çenli elektrik energiýasyny tygşytlaýar. Klassifikasiýa: Sowuk ammar temperaturasy: -5 ℃ ~ + 10 ℃ Doňduryjy saklaýyş temperaturasy: -25 ℃ ~ + 18 ℃ Çalt doňan ammar temperaturasy: -40 ℃ ~ + 18 ℃ Dowamly temperatura: Müşderiniň haýyşy Önümleriň saklanyşy: Müşderiniň islegi Komponentler : Kondensasiýa bölümi: Bitser, Kopeland, Maneurop, Fuşeng bugardyjy: KELTESS howa sowadyjy. Izolýasiýa paneli: PU, PIR Beýleki esbaplar: Danfoss, Castle, Every Control, Siemens, LG artykmaçlyklary: Dünýä belli markalar: FASECbuildings 2017-nji ýylda "Hytaýyň iň gowy 10 markasy" bilen sylaglandy. FASECbuildings az sanly kompaniýanyň biridir. "Sowuk otag gurmak üçin birinji derejeli kär" bolan Hytaý. Programma meýdanlary: Biologiýa, senagat, harby, azyk, gülçi, ekerançylyk, lukmançylyk, logistika, myhmansöýerlik we azyk önümçiligi. Doňduryjyda we sowadyjy otagda spesifikasiýa elementi gezelenç mm (L) * mm (W) * mm (H) Gapy halkaly gapynyň görnüşi ýa-da süýşýän gapy sowadyş ulgamy: Kompressor Copeland kompressory (Amerikan markasy) Bitzer kompressory (Germaniýa markasy) sowadyş ulgamy: bugarýan howa sowadyjy ulgam: sowadyjy R404, ýöriteleşdirilen dolandyryş ulgamy güýç dolandyryş gutusy Salkyn otag ulgamy üçin enjamlar Lightagtylyk, wyklýuçatel , salkyn otag ulgamy üçin giňeltmek klapan we beýleki esbaplar Müşderi hyzmaty Ömürboýy tehniki goldaw we esbaplar bilen üpjün etmek. ABŞ Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. (FASECbuildings), sowuk otag panellerini we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek bilen meşgullanýar. Hytaý sowadyjy maşynlar pudagynda elmydama öňdebaryjy roluny saklaýardyk. FASECbuildings Hytaý sowadyjy institutynyň agzasy. Panellerimiz we sowadyjy enjamlarymyz Demirgazyk Ameirka, Günorta Amerika, Europeewropa, AU / NZ, Günorta-Gündogar Aziýa we Orta Gündogar we ş.m. ýaly dünýäde satyldy. on ýyldan gowrak zähmetden soň wagt hyzmatynda hil we gowşuryş. Häzirki wagtda iri supermarket dükanlarynda, senagat enjamlaryny synag otagynda, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, suw önümlerini lomaý satuw bazarynda, iri logistika kärhanalary ussahanasynda, howa menziliniň awiasiýa naharhanasynda, himiki biologiki dermanhana dükanynda, mal öldürmekde giňden ulanylýan dürli sowuk ammar öndürýäris. syýahatçylyk myhmanhanalary, ýyldyzly myhmanhanalar, ýokary derejeli restoranlar, açyk aragatnaşyk enjamlary otagy we beýleki pudaklar. Müşderiler bize has köp tehniki aragatnaşyk üçin gözleg iberip bilerler we şol bir wagtyň özünde beýleki önüm saýlamak üçin doňduryjy web sahypamyza girip bilerler: www.chinametalbuildings.com. Sag boluň. Görkezilen käbir taslamalarymyz:
jikme-jiklikleri gör
01

Pes temperaturaly deňiz önümleri üçin gün energiýasy bilen işleýän sowuk ammar jaýlary

2019-04-30
Pes temperaturaly deňiz önümleri üçin täjirçilik gün energiýasy bilen işleýän sowuk ammar binalary Spesifikasiýa: Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: FASEC Power 5kw-200kw Ölçegleri omöriteleşdirilen sowadyjy enjam Bitzer / Copeland kompressor, bugarýan, kondensator we ş.m. Dolandyryş ulgamy Temp, çyglylyk, eriş awtomatik dolandyrylýan sowadyş çemeleşmesi Suw sowadylan ýa-da howa sowadylan Söwda maddasy: Iň pes sargyt mukdary: 1 Bahasy: toplumy üçin 3000-30000 ABŞ dollary , T / T üpjünçilik ukyby: Aýda 200,000 inedördül metr Esasy sözler: gün energiýasy bilen işleýän sowuk ammar, gün sowuk ammary, gün sowuk otagy Giriş: Aýratynlyklar Gün sowuk otagy puluňyzy tygşytlamak we uglerody azaltmak üçin durnukly önüm hökmünde gün energiýasy bilen işleýär. dioksid zyňyndylary. Edip biljek önümlerimiz 1) Modully sowuk otag / tunel doňduryjy otag / CA sowuk ammar / kombinirlenen sowuk otag / sowuk otag ammary / partlaýjy doňduryjy otag; 2) jaý paneli; 3) sowadyjy enjamlar; 4) Panel gapylary; 5) bugarýan kondensator 6) Howa sowadyjy; 7) Sowadyjy diň. 8) Gün energiýasy ulgamy Gök önümler, miweler, et, deňiz önümleri, lukmançylyk, oba hojalygy, himiýa senagaty, restoran we ş.m. Sowuk otagyň aýratynlygy (1) Temperatura: 22 ° C-den 45 ° C (Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda) (2) Ölçegi: Düzeltmek. . mm (W) * mm (H). . esbaplar bilen üpjün etmek. ABŞ Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. (FASECbuildings), sowuk otag panellerini we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek bilen meşgullanýar. Hytaý sowadyjy maşynlar pudagynda elmydama öňdebaryjy roluny saklaýardyk. FASECbuildings Hytaý sowadyjy institutynyň agzasy. Panellerimiz we sowadyjy enjamlarymyz Demirgazyk Ameirka, Günorta Amerika, Europeewropa, AU / NZ, Günorta-Gündogar Aziýa we Orta Gündogar we ş.m. ýaly dünýäde satyldy. on ýyldan gowrak zähmetden soň wagt hyzmatynda hil we gowşuryş. Häzirki wagtda iri supermarket dükanlarynda, senagat enjamlaryny synag otagynda, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, suw önümlerini lomaý satuw bazarynda, iri logistika kärhanalary ussahanasynda, howa menziliniň awiasiýa naharhanasynda, himiki biologiki dermanhana dükanynda, mal öldürmekde giňden ulanylýan dürli sowuk ammar öndürýäris. syýahatçylyk myhmanhanalary, ýyldyzly myhmanhanalar, ýokary derejeli restoranlar, açyk aragatnaşyk enjamlary otagy we beýleki pudaklar. Müşderiler bize has köp tehniki aragatnaşyk üçin gözleg iberip bilerler we şol bir wagtyň özünde beýleki önüm saýlamak üçin doňduryjy web sahypamyza girip bilerler: www.chinametalbuildings.com. Sag boluň.
jikme-jiklikleri gör
01

Ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytly Gün bilen işleýän sowuk ammar ...

2019-05-14
Daşky gurşawa arassa we energiýa tygşytlaýan Gün bilen işleýän sowuk ammar gurluşygy, ýylylyk izolýasiýasynyň spesifikasiýasy: Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: FASEC Power 5kw-200kw Ölçegleri omöriteleşdirilen sowadyjy enjam Bitzer / Copeland kompressor, bugarýan, kondensator we ş.m. Dolandyryş ulgamy Temp, çyglylyk Awtomatiki usulda dolandyrylýan sowadyş çemeleşmesi Suw sowadylan ýa-da howa sowadylan Söwda maddasy: Iň az sargyt mukdary: 1 Bahasy: toplumy üçin 3000-30000 ABŞ dollary / C, T / T Üpjünçilik ukyby: Aýda 200,000 inedördül metr Esasy sözler: gün energiýasy bilen işleýän sowuk ammar, gün sowuk ammary, gün sowuk otagy Giriş: spesifikasiýalar Gün sowuk otagy puluňyzy tygşytlamak üçin durnukly önüm hökmünde gün energiýasy bilen işleýär we kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaltmak. Edip biljek önümlerimiz 1) Modully sowuk otag / tunel doňduryjy otag / CA sowuk ammar / kombinirlenen sowuk otag / sowuk otag ammary / partlaýjy doňduryjy otag; 2) jaý paneli; 3) sowadyjy enjamlar; 4) Panel gapylary; 5) bugarýan kondensator 6) Howa sowadyjy; 7) Sowadyjy diň. 8) Gün energiýasy ulgamy Gök önümler, miweler, et, deňiz önümleri, lukmançylyk, oba hojalygy, himiýa senagaty, restoran we ş.m. Sowuk otagyň aýratynlygy (1) Temperatura: 22 ° C-den 45 ° C (Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda) (2) Ölçegi: Düzeltmek. . mm (W) * mm (H). . esbaplar bilen üpjün etmek. ABŞ Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. (FASECbuildings), sowuk otag panellerini we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini dizaýn etmek, gözlemek, öndürmek bilen meşgullanýar. Hytaý sowadyjy maşynlar pudagynda elmydama öňdebaryjy roluny saklaýardyk. FASECbuildings Hytaý sowadyjy institutynyň agzasy. Panellerimiz we sowadyjy enjamlarymyz Demirgazyk Ameirka, Günorta Amerika, Europeewropa, AU / NZ, Günorta-Gündogar Aziýa we Orta Gündogar we ş.m. ýaly dünýäde satyldy. on ýyldan gowrak zähmetden soň wagt hyzmatynda hil we gowşuryş. Häzirki wagtda iri supermarket dükanlarynda, senagat enjamlaryny synag otagynda, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, suw önümlerini lomaý satuw bazarynda, iri logistika kärhanalary ussahanasynda, howa menziliniň awiasiýa naharhanasynda, himiki biologiki dermanhana dükanynda, mal öldürmekde giňden ulanylýan dürli sowuk ammar öndürýäris. syýahatçylyk myhmanhanalary, ýyldyzly myhmanhanalar, ýokary derejeli restoranlar, açyk aragatnaşyk enjamlary otagy we beýleki pudaklar. Müşderiler bize has köp tehniki aragatnaşyk üçin gözleg iberip bilerler we şol bir wagtyň özünde beýleki önüm saýlamak üçin doňduryjy web sahypamyza girip bilerler: www.chinametalbuildings.com. Sag boluň.
jikme-jiklikleri gör